Ökad lönsamhet och stärkt trygghet

Motors produktionsservice utgörs av flera aktiviteter som stödjer varandra för att uppnå produktivitet och anställningstrygget:

Internflexibilitet. Ansvarar för optimal beläggning genom planering och ledning av samtlig personal för rörlighet mellan befattningar och produktionsenheter.

Personalprecision. Sammanställer och överblickar produktionsplanering på samtliga flöden och produktionsenheter och taktar beläggning av personal i realtid.

Yrkesarbetarekompetens. Tillhandahåller individuella kompetensutvecklingsprogram med syfte att utvecklas till flera olika befattningar för samtliga kollektivarbetare.

Yrkesintroduktion. Erbjuder anställningar för yrkesintroduktion och upplärning till kvalificerad yrkesarbetare med mål om fast anställning.

Arbetsgivarnätverk. Har ett löpande samarbete med samtliga arbetsgivare i en region för rörlighet av yrkesarbetare.

Copyright © 2013   MotorGroup AB