Om oss

Motors medarbetare är specialiserade på metoder och processer som ökar lönsamheten i personalstyrkan utifrån företagets strategi och medarbetarens trygghet.

Motors medarbetare är mellan 20 och 60 år och har utmärkt sig i nyckelroller vilket ger olika infallsvinklar som ökar kvaliteten i utförda arbeten.

Upplägg utvecklas alltid tillsammans och lokalt med produktionsansvariga, ledning, fackliga, affärsekonomi och HR - och involverar ett flertal medarbetare från företaget och Motor. Fokusering på mål och uppgift ger grunden för en starkt resultatinriktad grupp oavsett tillhörighet.

För att verka inom Motor krävs förmåga till strategiskt tänkande och att utforma hållbara lösningar som ger mätbara resultatökningar.

Copyright © 2013   MotorGroup AB