Motor

Motor är specialiserat på produktionsservice för industriföretag. Motor erbjuder optimal beläggning av personalstyrkan för produktionen och säkerställer upplärning och utveckling för yrkesarbetare.

Motor ökar företagets produktivitet i förening med att stärka industriarbetares trygghet och försörjning.

Motor tar ansvar för operativ flexibilitet inom och mellan produktionsenheter. Och driver arbetsgivarnätverk för produktivitet och sysselsättning av yrkesarbetare. Motor har nära relationer till den regionala arbetsmarknaden, kommuner, Af, skolor och IF Metall.

Copyright © 2013   MotorGroup AB